Skip to main content

RegioNet

RegioNet

Fundația Regionet Centru de Dezvoltare Regională din România are ca scop desfășurarea de activități pentru dezvoltarea regională durabilă în domeniile serviciilor sociale, educației, protecției mediului, sportului, umanitar, economic, cultural, cercetării științifice/inovării, turismului și artelor. Pentru a păstra, reînnoi și servi patrimoniul cultural și natural al regiunii, comunitatea sa de lucru dezvoltă proiecte inovatoare de dezvoltare regională și educație și stabilește parteneriate pentru implementarea unor proiecte similare. Activitatea educațională și de formare acoperă dezvoltarea de metodologii inovatoare și cursuri digitale ca răspuns la problemele actuale, prevenirea abandonului școlar timpuriu și transferul eficient de cunoștințe în domeniul protecției mediului și al competențelor antreprenoriale.

Website: http://regionet.ro/