Skip to main content

Actorii din domeniul învățământului public trebuie să se confrunte simultan în întreaga Europă cu cerințele sociale privind o educație eficientă, dezvoltarea talentelor și problema abandonului școlar timpuriu. Răspunsul la aceste provocări necesită soluții metodologice noi, care să reflecte aceste nevoi și să promoveze răspândirea proceselor educaționale adaptive, capabile să se adapteze la nevoile personale ale elevilor.ă promoveze răspândirea proceselor educaționale adaptive, capabile să se adapteze la nevoile personale ale elevilor.

 

Scopul nostru

Scopul principal al proiectului EduBot este crearea unei metodologii eficiente de învățare mixtă pentru susținerea dezvoltării competențelor de bază, în vederea reducerii decalajelor de învățare și a dobândirii scăzute a abilităților fundamentale în rândul elevilor defavorizați. Metodologia se concentrează pe elevii din clasele 6-8 ale școlilor gimnaziale, în special pe competențele de rezolvare a problemelor și înțelegere a textului în domeniul matematicii și STEM, dar poate fi adaptată și altor categorii de vârstă și altor domenii de învățare.

 

Obiectivele noastre

  • Utilizarea tehnologiei chatbot pentru crearea unui mediu de învățare digital interactiv, care conduce la o mai bună identificare a deficitelor de competență ale elevilor și furnizează date precise profesorilor privind intervențiile necesare.
  • Elaborarea unei metodologii eficiente de învățare mixtă pentru a compensa lacunele de competență identificate cu ajutorul instrumentelor digitale și al meditațiilor față în față cu grupuri mici de elevi;
  • Dezvoltarea de materiale digitale experimentale în domeniul matematicii și STEM, pentru sprijinirea metodologiei de învățare mixtă;
  • Testarea instrumentelor dezvoltate în cadrul unor sesiuni pilot și sintetizarea rezultatelor;
  • Crearea unui set de instrumente adaptive pentru a pune resursele dezvoltate la dispoziția școlilor și instituțiilor specializate în dezvoltarea elevilor defavorizați, astfel încât acestea să poată crea propriile materiale digitale și să utilizeze metodologia de învățare mixtă dezvoltată în scopul reducerii decalajelor de învățare;
  • Diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului și creșterea gradului de conștientizare a metodologiei dezvoltate în rândul factorilor de decizie.

 

Activitățile noastre

Metodologia multilingvă EduBot de tip blended learning este dezvoltată de o echipă de specialiști în domeniu și testată de către 20 de profesori și 300 de elevi în 4 țări. Vom dezvolta un sistem de suport digital complex, bazat pe o soluție de inteligență artificială de tip deep learning, precum și conținut digital STEM cu elemente interactive și multimedia în limbile locale și în limba engleză. Pentru asigurarea impactului și a durabilității proiectului, se vor întreprinde activități de diseminare și creare de rețele, vizând profesori, instituții și factori de decizie la nivel politic.

 

Rezultatele proiectului

Rezultatul proiectului va fi metodologia de învățare mixtă EduBot, care se bazează pe un asistent chatbot de inteligență artificială, venind atât în ajutorul profesorilor, elevilor cât și dezvoltatorilor de conținut educațional. Profesorii vor avea la dispoziție un instrument web pentru gestionarea grupurilor de elevi, creare de noi conținuturi digitale și obținere de rapoarte. Elevii vor beneficia de o aplicație prin care vor accesa conținuturi digitale prin căi de învățare adaptate nevoilor lor. Dezvoltatorii de conținut vor avea acces la conținuturi existente pe care le vor folosi ca model în dezvoltarea propriilor conținuturi. Toate produsele vor fi gratuite, adaptabile pentru profesori, școli și toate părțile interesate și vor fi aplicabile în domeniile STEM atât în UE, câ și în afara acesteia.

Știri

Parteneri