Skip to main content

TANDEM

TANDEM

TANDEM, n.o. je nezisková organizácia pre podporu vzdelávania a rozvoja, ktorá vznikla v auguste 2009 v Bratislave. Názov TANDEM je akronym. Každé písmeno označuje hodnotu, za ktorou si stojíme:

  • T ako TVORIVÝ
  • A ako ALTERNATÍVNY
  • N ako NEFORMÁLNY
  • D ako DYNAMICKÝ
  • E ako EPICENTROM JE ČLOVEK
  • M ako MOTIVOVANÝ

Naším cieľom je doplniť formálne vzdelávanie neformálnou odbornou prípravou založenou na zážitkoch. V tradičnom vzdelávaní sa odovzdávanie vedomostí uskutočňuje najmä prostredníctvom osobných vyučovacích metód, ale organizácia ich chce doplniť o programy zamerané na zručnosti a postoje k témam, ako je výber povolania, efektívna komunikácia, zvládanie konfliktov, vedenie ľudí, informovanosť o internete a podnikanie.

Organizácia sídli v Komárome, v súčasnosti má 4 zamestnancov v kancelárii a školenia poskytuje tím 11 školiteľov a odborníkov.

Webová stránka: https://www.tandemno.sk/sk/